Tannregulering vil si å flytte tenner og korrigere bittfeil ved hjelp av påførte krefter på tenner og kjever. Det er mange forskjellige bittfeil, som for eksempel overbitt, underbitt og trangstillinger. Behovet for tannregulering blir først vurdert av tannlege/tannpleier som så henviser til kjeveortoped ved behov. 

Første besøk

På første besøk hos oss ser kjeveortoped Katrine Hovland på bitt og tannstilling, informerer om behandlingsbehov og gir en foreløpig behandlingsplan. Den offentlige refusjonsandelen blir bestemt for videre behandling og det blir gitt informasjon om kostnaden/egenandelen ved tannregulering. NB! Henvisning er et krav for å få godkjent støtte fra HELFO, så husk å ta med henvisnings-skjemaet til første time. 

Første time hos reguleringstannlegen tar ca 15-20 min. Eventuelle røntgenbilder som er nødvendig på første time må betales i tillegg til egenandel for konsultasjon.  

Videre prosess

Dersom det foreligger et behandlingsbehov og man ønsker tannregulering, vil vi avtale en ny time for å gjøre videre undersøkelse av tenner og kjeve ved å ta røntgenbilder, lage modeller (vi bruker digital skanner) og fotos. Vi setter av 30-40 min på denne timen. Disse undersøkelsene danner så grunnlaget for videre planlegging og et mer nøyaktig kostnadsoverslag. 

Tannregulering settes normalt på ved det tredje besøket hos oss, og man får da et skriftlig prisoverslag/behandlingsplan. Behandlingsstart tar ca 45-60 min avhengig av om man setter på regulering i en eller to kjever.

Etter at reguleringen er satt på

Ømme tenner er normalt de 3-4 første dagene etter at reguleringen er satt på. Vær forberedt på dette ved å kjøpe inn mat som ikke krever så mye tygging. Når tennene igjen føles normale er det viktig å unngå ekstra hard mat som for eksempel nøtter, karameller og noen typer frukt/grønnsaker. Ellers kan klossene lett løsne og det blir mange ekstra besøk hos oss. Klossene kan også løsne selv om man ikke har spist hard mat. Ta kontakt med oss hvis en kloss er løs, slik at vi er forberedt ved neste besøk. Plages du veldig av løs kloss eller det er noe som stikker, så får du time hos oss samme dag som du ringer. 

Det er vanlig med kontroll og justering av apparatur hos oss hver 4-5 uke. Tannregulering tar ofte 1-2,5 år, avhengig av bittfeil. 

Ulike typer tannregulering

Vi tilbyr 3 forskjellige typer tannregulering: 

  • Tradisjonell tannregulering (metall-apparatur på forsiden av tennene) 
  • Keramisk tannregulering (hvit apparatur på forsiden av tennene) 
  • Tannregulering på baksiden av tennene/usynlig tannregulering (Incognito).

Incognito tannregulering er en mer kostbar metode enn tradisjonell tannregulering fordi klossene må fremstilles individuelt samt at det er vanskeligere å komme til på baksiden av tennene. Typisk vil behandlingsseansen ta lengre tid enn andre typer tannregulering. Derfor er Incognito mest brukt på voksne pasienter.  

Fjerning av apparatur

Når vi fjerner tannreguleringen setter vi nesten alltid på en tynn støttestreng bak fortennene i begge kjever. Dette gjør vi for at bittet skal holde seg stabilt og for et best mulig resultat som varer. Noen bittfeil krever at strengen blir sittende «livet ut», mens andre bittfeil ikke er så avhengig av dette. Vi lager også en gjennomsiktig bittskinne/gom som vi anbefaler pasienten å bruke hver natt det første året etter at reguleringen er tatt av. 

Kontroller etter tannregulering er tatt av

Vi kaller inn alle pasienter en gang i året i 3-4 år etter tannreguleringen for å kontrollere støttestrenger, samt kontrollere at bittet holder seg så stabilt som mulig. Merker man selv at strengen løsner eller at tenner beveger på seg så må man selv ta kontakt utover de faste kontrollene. 

Refusjon og priser ved tannregulering

Kjeveortopedisk behandling for barn og unge dekkes i Norge av HELFO, mot at pasienten betaler en egenandel. Helsedepartementet har satt klare retningslinjer for hvilke bittavvik som gir rett til refusjon, og for å få refusjon må behandlingen påbegynnes innen utgangen av det året pasienten fyller 20 år. 

Refusjonen er avhengig av hvor stort behovet er for behandling og deles inn i 3 grupper: 

  • Gruppe A – svært stort behov: 100% dekning av offentlig honorar takst 
  • Gruppe B – stort behov: 75% dekning av offentlig honorar takst (90% for søsken) 
  • Gruppe C – klart behov: 40% dekning av offentlig honorar takst (60%) 

Dersom flere søsken har behov for kjeveortopedisk behandling økes støtten fra og med det andre barnet. Hvis søsken er behandlet hos annen kjeveortoped trenger vi en bekreftelse på dette. 

Du kan få kjeveortopedisk behandling uten henvisning også, men da må man betale hele kostnaden selv. 

Enkelte voksne har også krav på refusjon fra Helfo hvis de trenger tannregulering etter for eksempel tannkjøttsykdom, tannagenesier/manglende tannanlegg (2 eller flere på samme side), og tap av tenner i front ved traume. Henvisning fra tannlege er nødvendig for å få refusjon.

Vi tilbyr alle pasienter en nedbetalingsplan, slik at det blir en lik sum å betale hver måned. I samarbeid med OptinPay har vi en enkel og trygg betalingsløsning via SMS, samt flere betalingsalternativer, som kort, Vipps eller faktura. Vi har også bankterminal hvis man ønsker å betale med kort.