Våre tannleger vil ta godt vare på deg, enten det gjelder rutinesjekk, planlagt behandling eller du har behov for akutthjelp. Vi utfører det meste innen tannbehandling, og vi har spesialister vi samarbeider med innen hvert fagfelt hvis vi skulle ha behov for ekstra kompetanse. Tannverket Moss AS har egen spesialist i tannregulering, så ta det opp med tannlegen din hvis du vil ha en konsultasjon for videre vurdering.